Cuộc thi Phóng sự truyền hình toàn quốc về đề tài nhân đạo lần thứ 3.

Cuộc thi “Phóng sự Truyền hình toàn quốc đề tài Nhân đạo” được Trung tâm Truyền hình Nhân đạo tổ chức thường niên với mong muốn tôn vinh các phóng sự truyền hình về đề tài nhân đạo, từ đó lan tỏa những hành động đẹp, những tấm gương, mô hình làm nhân đạo tiêu biểu.

Trung tâm Truyền hình Nhân đạo phát động Cuộc thi Phóng sự truyền hình toàn quốc về đề tài nhân đạo lần thứ 3.

Cuộc thi tìm kiếm những phóng sự truyền hình xuất sắc, chân thực về mô hình nhân đạo tiêu biểu và tấm gương hoạt động nhân đạo xã hội điển hình trên toàn quốc.

Tác phẩm tham gia cuộc thi là các phóng sự truyền hình sản xuất năm 2020-2021. Thời lượng phóng sự ngắn không quá năm phút; phóng sự dài không quá 15 phút.

Các tác giả gửi tác phẩm dự thi về địa chỉ: Trung tâm Truyền hình Nhân đạo (68 Bà Triệu, Hoàn Kiếm, Hà Nội) hoặc Email: cuocthiphongsunhandao2021@gmail.com từ ngày 9-5 đến 30/11/2021.


Tin tức liên quan khác