Hội chữ thập đỏ tỉnh Tỉnh Thừa Thiên Huế

Thành lập theo Quyết định số 466/QĐ-UB ngày 11/7/1991 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc đổi tên Hội Chữ thập đỏ tỉnh Bình Trị Thiên (cũ) thành Hội Chữ thập đỏ Thừa Thiên Huế

Địa chỉ: 119 Vạn Xuân, phường Kim Long, thành phố Huế

Điện thoại: 0234.3823882

Email: hoictd.hue@gmail.com

Mục đích:

 • Hội Chữ thập đỏ tỉnh Thừa Thiên Huế là tổ chức xã hội của quần chúng, hoạt động vì mục tiêu nhân đạo - hòa bình - hữu nghị, góp phần thực hiện mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh, vì hạnh phúc của nhân dân.
 • Hội là thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Thừa Thiên Huế. Hội hoạt động trong phạm vi cả tỉnh, theo Hiến pháp và Pháp luật của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, theo Điều lệ Hội và 7 nguyên tắc cơ bản của Phong trào Chữ thập đỏ: Nhân đạo, Vô tư, Trung lập, Độc lập, Tự nguyện, Thống nhất, Toàn cầu.

Nhiệm vụ:

 • Hội Chữ thập đỏ tỉnh Thừa Thiên Huế có 7 lĩnh vực hoạt động:
 • Cứu trợ khẩn cấp và trợ giúp nhân đạo
 • Chăm sóc sức khỏe
 • Sơ cấp cứu ban đầu
 • Hiến máu nhân đạo, hiến mô,  bộ phận cơ thể người và hiến xác
 • Tìm kiếm tin tức thân nhân bị thất lạc do chiến tranh, thiên tai, thảm họa
 • Tuyên truyền các giá trị nhân đạo
 • Tham gia phòng ngừa và ứng phó thảm họa.

Các nguyên tắc hoạt động:

Hội Chữ thập đỏ tỉnh Thừa Thiên Huế hoạt động theo 7 nguyên tắc của Phong trào Chữ thập đỏ - Trăng lưỡi liềm đỏ Quốc tế:

 • Nhân đạo: Phong trào Chữ thập đỏ - Trăng lưỡi liềm đỏ với lòng mong muốn được giúp đỡ không phân biệt những người bị thương trên chiến trường, sẽ nỗ lực với khả năng quốc gia và quốc tế của mình ngăn ngừa và giảm bớt đau thương nhân loại bất cứ ở nơi nào.
 • Vô tư: Phong trào Chữ thập đỏ - Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế không phân biệt dân tộc, giống nòi, tôn giáo, tầng lớp và quan điểm chính trị. Phong trào nỗ lực để giảm nhẹ nỗi đau của mọi cá nhân và dành ưu tiên cho những người thiệt thòi nhất.
 • Trung lập: Để giữ niềm tin của nhân dân, Phong trào không đứng về phe nào trong các cuộc xung đột hoặc không tham dự vào các vấn đề mâu thuẫn về chính trị, chủng tộc, tôn giáo hoặc lý tưởng.
 • Độc lập: Phong trào hoàn toàn độc lập. Các Hội quốc gia, trong khi trợ giúp cho chính phủ của mình về các hoạt động nhân dạo vừa tuân theo luật pháp của Nhà nước mình, vừa phải duy trì quyền tự chủ để có thể hoạt động phù hợp với những nguyên tắc của Phong trào.
 • Tự nguyện: Phong trào Chữ thập đỏ - Trăng lưỡi liềm đỏ là tổ chức nhân đạo hoạt động tự nguyện, không dùng bất kỳ hình thức xúi giục, ép buộc nào để đạt được mục đích.
 • Thống nhất: Ở mỗi nước, chỉ có duy nhất một Hội Chữ thập đỏ hoặc Trăng lưỡi liềm đỏ. Hội nhất thiết phải mở rộng đối với tất cả mọi người. Hội phải tiến hành sức mạnh nhân đạo của mình trên phạm vi toàn lãnh thổ.
 • Toàn cầu: Phong trào Chữ thập đỏ - Trăng lưỡi liềm đỏ Quốc tế là tổ chức rộng rãi có phạm vi toàn cầu, trong đó tất cả các Hội quốc gia đều bình đẳng, chia sẻ trách nhiệm và nhiệm vụ trong việc giúp đỡ lẫn nhau.

Đại hội Đại biểu Chữ thập đỏ tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ IX, nhiệm kì 2022-2027 đã cử:  

 • Ban Chấp hành gồm 37 ủy viên
 • Ban Thường vụ có 11 ủy viên
 • Thường trực có 3 ủy viên:
 1. Bà Lê Thị Hiền - Chủ tịch
 2. Ông Trần Văn Nhân - Phó Chủ tịch
 3. Ông Hoàng VPhú- Phó Chủ tịch


Tin tức liên quan khác