HỘI CTĐ XÃ QUẢNG LỢI TỔ CHỨC HỘI NGHỊ BẦU BỔ SUNG UVBCH, BTV VÀ CHỨC DANH CHỦ TỊCH, NK 2021- 2026

Thực hiện Điều lệ Hội Chữ thập Việt Nam; Căn cứ thông báo số ngày 11/8/2022 của UBND huyện Quảng Điền về việc thống nhất chủ trương, phương án nhân sự giới thiệu để bầu bổ sung chức vụ UVBCH, Ủy viên Ban Thường vụ và chức danh Chủ tịch Hội CTĐ xã Quảng Lợi, nhiệm kỳ 2021- 2026. Nhằm kịp thời kiện toàn, củng cố đội ngũ cán bộ cơ sở đáp ứng với yêu cầu, nhiệm vụ trong triển khai thực hiện công tác Hội và phong trào Chữ thập đỏ nhiệm kỳ 2021- 2026 của Hội CTĐ xã Quảng Lợi.

Sáng nay 25/8/2022 tại nhà văn hóa xã Quảng Lợi, Hội Chữ thập đỏ huyện Quảng Điền phối hợp với Đảng ủy, UBND xã Quảng Lợi chỉ đạo Hội CTĐ xã Quảng Lợi tiến hành hội nghị BCH bầu bổ sung thay thế UVBCH, Ủy viên Ban Thường vụ và chức danh Chủ tịch Hội CTĐ xã Quảng Lợi, nhiệm kỳ 2021- 2026.

Đến tham dự và chỉ đạo Hội nghị có Đ/c Phan Thị Phương My- Chủ tịch Hội CTĐ huyện; Đ/c Hoàng Thảo- Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy; Đ/c  Nguyễn Hiền PCT UBND xã Quảng Lợi cùng các UVBCH Hội CTĐ xã Quảng Lợi.

Sau khi nghe phát biểu lãnh chỉ đạo của Đảng ủy xã Quảng Lợi đánh giá cao công tác chuẩn bị, thực hiện các bước quy trình nhân sự của BCH Hội CTĐ xã đảm bảo theo quy định hướng dẫn Điều lệ Hội và định hướng một số nhiệm vụ trọng tâm để BCH có cơ sở tổ chức thực hiện đảm bảo với yêu cầu, nhiệm vụ, lãnh chỉ đạo có hiệu quả hơn nữa công tác Hội và phong trào CTĐ trong thời gian tới.

Hội nghị tiến hành thảo luận, thống nhất cao về nhân sự và biểu quyết bầu Đ/c Văn Thị Kiều Oanh- VP Đảng ủy vào UVBCH, BTV và giữ chức Chủ tịch Hội CTĐ, nhiệm kỳ 2021- 2022 thay Đ/c Nguyễn Đại Phú- nguyên Chủ tịch Hội chuyển công tác.

Phát biểu nhận nhiệm vụ tại Hội nghị, Đ/c Văn Thị Kiều Oanh vừa trúng cử vào BCH, BTV và giữu chức Chủ tịch Hội đã cám ơn sự tín nhiệm, tin tưởng của BCH Hội CTĐ xã Quảng Lợi. Đ/c hứa sẽ quyết tâm, phấn đấu học tập năng cao kỹ năng, kiến thức về công tác Hội CTĐ để cùng với BCH Hội CTĐ xã Quảng Lợi phát huy kết quả đạt được, khắc phục khó khăn, hạn chế, tiếp tục giữ vững phong trào, xây dựng tổ chức Hội CTĐ xã Quảng Lợi ngày càng phát triển.

                                                                                                                PHƯƠNG MY - CTĐ HUYỆN QUẢNG ĐIỀN

                                                             


Tin tức liên quan khác