iNhandao – kết nối trái tim nhân ái với những mảnh đời bất hạnh

Hệ thống thông tin nhân đạo iNhandao được ra mắt vào 01/10/2019, là một trong dự án thành phần thuộc Đề án iTrithuc của Chính phủ và đồng bộ với các hợp phần chung trong khuôn khổ Đề án do Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phối hợp với FPT và Tổng công ty Bưu điện Việt Nam thực hiện.

Trong giai đoạn đầu, hệ thống iNhandao triển khai xây dựng dữ liệu địa chỉ nhân đạo nhằm cung cấp cho các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp những thông tin phong phú và chính xác. Từ đó, các hoạt động của nhà tài trợ được đảm bảo đến tay đúng đối tượng, đúng nhu cầu, thuận tiện, trên tinh thần minh bạch, rõ ràng, tạo sự thay đổi lớn về cách làm, mức độ ảnh hưởng tới xã hội. Nhà tài trợ cũng có thể quản lý các hoạt động tài trợ của mình trên hệ thống một cách dễ dàng, minh bạch.

Hệ thống nhandao.itrithuc.vn đưa vào vận hành có nhiều ý nghĩa vô cùng quan trọng:

Đối với Hội chữ thập đỏ

Hệ thống iNHANDAO được xây dựng và đưa vào vận hành sẽ thay đổi căn bản phương thức triển khai Cuộc vận động “Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo” theo hướng dựa vào cộng đồng, thực chất; tăng hiệu quả, chất lượng, giá trị trợ giúp nhân đạo.

Hệ thống iNHANDAO với các tính năng hỗ trợ công tác quản lý giúp khẳng định tính minh bạch, công bằng, hỗ trợ trách nhiệm giải trình của Hội trong thực hiện hoạt động xã hội nhân đạo.

Việc phát triển hệ thống iNHANDAO là tiền đề để Hội đánh giá hiệu quả, tính khả thi của việc ứng dụng công nghệ thông tin vào nghiệp vụ chuyên môn; từ đó có cơ sở để tiếp tục mở rộng phạm vi ứng dụng, từng bước nâng cao tính chuyên nghiệp trong tổ chức các hoạt động nhân đạo nói chung.


Đối với cộng đồng.

Hệ thống iNHANDAO là công cụ hữu ích liên kết các tổ chức, cá nhân tham gia trong lĩnh vực trợ giúp nhân đạo; hỗ trợ cộng đồng thực hiện hoạt động từ thiện, nhân đạo đúng người, đúng nhu cầu; giúp hạn chế các mặt tiêu cực trong hoạt động trợ giúp nhân đạo tự phát.

Góp phần xây dựng và củng cố niềm tin của cộng đồng chung đối với các hoạt động trợ giúp nhân đạo của các tổ chức chính thống mà đại diện là Hội Chữ thập đỏ.

Đồng thời, hình ảnh và các hoạt động trợ giúp nhân đạo do Hội Chữ thập đỏ điều phối được tăng cường quảng bá, truyền thông, tạo hiệu ứng xã hội mạnh mẽ.

Kết thúc giai đoạn 1, các cấp Hội Chữ thập đỏ 63 tỉnh, thành đã khảo sát gần 60.000 địa chỉ nhân đạo; phối hợp với nhóm kỹ thuật Công ty Cổ phần Viễn thông FPT và Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam xử lý số liệu và cập nhật lên hệ thống iNHANDAO hơn 17.000 địa chỉ, kết nối trên 100 cá nhân và nhà tài trợ với sự chỉ đạo sát sao của Chính phủ, sự giúp đỡ của văn phòng Ban chỉ đạo Đề án “Hệ tri thức Việt số hóa” và Ngân hàng Quân đội.

Dựa trên kết quả đạt được, Từ tháng 10/2019, Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đã phối hợp với Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội (MB) xây dựng, hoàn thiện hệ thống iNhandao giai đoạn 2 (iNhandao2), trong đó tập trung ứng dụng thành tựu của nền tảng bản đồ số Vmap trong việc đăng tải địa chỉ nhân đạo, hướng dẫn tìm đường, thực hiện các công tác từ thiện ngay trên nền tảng Vmap.


Tin tức liên quan khác