Tháo gỡ khó khăn để Hội Chữ thập đỏ Việt Nam thực hiện tốt vai trò nòng cốt trong hoạt động nhân đạo. 

Sáng ngày 07/04/2022, Đoàn công tác Bộ Nội vụ do Thứ trưởng Vũ Chiến Thắng làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Lãnh đạo chủ chốt của Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam.

Tại buổi làm việc, đồng chí Bùi Thị Hòa – Chủ tịch Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đã báo cáo tóm tắt kết quả công tác Hội và phong trào Chữ thập đỏ giai đoạn 2017-2022, trong đó có việc triển khai thực hiện Luật hoạt động Chữ thập đỏ, Chỉ thị số 18/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Chủ tịch Bùi Thị Hòa đặc biệt nhấn mạnh đến những khó khăn, hạn chế liên quan đến chế độ chính sách đối với đội ngũ cán bộ Hội các cấp, biên chế, cơ chế và kinh phí hoạt động, từ đó có những kiến nghị, đề xuất cụ thể đối với Bộ Nội vụ từng bước tháo gỡ khó khăn để Hội Chữ thập đỏ Việt Nam thực hiện tốt vai trò là tổ chức nòng cốt trong hoạt động nhân đạo. 

 

Thứ trưởng Vũ Chiến Thắng có buổi làm việc với lãnh đạo Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam

    Những khó khăn, hạn chế của Hội trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được các đại biểu đề cập đó là: Chế độ, chính sách cho đội ngũ cán bộ Hội từ Trung ương đến cơ sở chưa được quan tâm thỏa đáng theo đúng tinh thần Chỉ thị 43-CT/TW của Ban Bí thư, nhất là chính sách tiền lương, phụ cấp công vụ, phụ cấp Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ cấp xã; kinh phí hoạt động của Hội còn hạn chế, ảnh hưởng đến việc xây dựng và triển khai các hoạt động, nhiệm vụ tại các cấp Hội; việc sáp nhập, điều chỉnh bộ máy các tổ chức Hội đang được thực hiện, đặc biệt tuyến xã, phường ở nhiều địa phương nên chế độ chính sách cán bộ Hội bị điều chỉnh và cắt giảm, một số tỉnh sáp nhập các Hội có chức năng tương đồng, thành lập tổ chức mới làm mất tổ chức Hội Chữ thập đỏ ở cơ sở gây khó khăn cho hoạt động, ảnh hưởng đến tính hệ thống 4 cấp của Hội theo quy định tại Điều lệ Hội, quy định trong công ước quốc tế; công tác phối hợp với Mặt trận Tổ quốc và sự chồng chéo, trùng lặp trong việc quyên góp, hỗ trợ của nhiều tổ chức, Hội khác dẫn đến tình trạng phân tán nguồn lực thực hiện hoạt động nhân đạo…

Phát biểu tại buổi làm việc, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Vũ Chiến Thắng đánh giá cao những kết quả hoạt động của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam trong việc thực hiện sứ mệnh trợ giúp thiết thực những người có hoàn cảnh khó khăn, góp phần lan tỏa lòng nhân ái, phát huy truyền thống tương thân tương ái của dân tộc; đồng thời tiếp thu, ghi nhận những đề xuất, kiến nghị của lãnh đạo Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam. Thứ trưởng Vũ Chiến Thắng đề nghị Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam tiếp tục phối hợp tích cực với Bộ Nội vụ trong việc tham mưu sửa đổi, bổ sung Luật hoạt động Chữ thập đỏ; xây dựng chương trình kiểm tra liên ngành về thực hiện Luật hoạt động Chữ thập đỏ; chuẩn bị tốt Đề án nhân sự Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Chữ thập đỏ Việt Nam lần thứ XI.

(Theo Hội Chữ thập đỏ Việt Nam)


Tin tức liên quan khác