? Hội Chữ thập đỏ tỉnh Thừa Thiên Huế
TẬP HUẤN THỰC NGHIỆM KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG SỚM ỨNG PHÓ GIÓ BÃO

TẬP HUẤN THỰC NGHIỆM KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG SỚM ỨNG PHÓ GIÓ BÃO

Thực hiện Công văn số 5231/UBND-XH ngày 29/5/2023 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc thống nhất kế hoạch hành động sớm ứng phó gió báo của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam; Kế hoạch số 153/KH-TƯHCTĐ ngày 13/7/2023 của Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam về việc tổ chức tập huấn thực nghiệm kế hoạch hành động sớm ứng phó gió bão của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam. Trong 2 ngày 10,11/8/2023, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Thừa Thiên Huế phối hợp với Hội Chữ thập đỏ huyện Phú Vang và Phú Lộc tổ chức lớp tập huấn thực nghiệm Kế hoạch hành động sớm ứng phó gió bão của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam.

HỘI CTĐ THỪA THIÊN HUẾ TỔ CHỨC DIỄN TẬP ỨNG PHÓ KHẨN CẤP VỚI THIÊN TAI

HỘI CTĐ THỪA THIÊN HUẾ TỔ CHỨC DIỄN TẬP ỨNG PHÓ KHẨN CẤP VỚI THIÊN TAI

Nhằm hưởng ứng Tuần lễ quốc gia phòng, chống thiên tai Việt Nam (15/5 -25/5/2023). Ngày 20/05, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Thừa Thiên Huế đã phối hợp với UBND Phường Thủy Châu, phường Thủy Phương, thị xã Hương Thủy tổ chức diễn tập công tác ứng phó trong tình huống khẩn cấp, cho hơn 100 cán bộ, người dân trên địa bàn 2 phường. Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ dự án “Mô hình toàn diện nhằm xây dựng cộng đồng an toàn tại Việt Nam” (CMCR)  được tài trợ bởi USAID thông qua Liên minh các đối tác gồm Hội CTĐ Mỹ, Hội CTĐ Việt Nam, các tổ chức CRS, Plan International, Save the Children và HAIV.

Thừa Thiên Huế: Tập huấn "Giới thiệu về quy trình hỗ trợ tài chính dựa vào dự báo (FbF)"

Thừa Thiên Huế: Tập huấn "Giới thiệu về quy trình hỗ trợ tài chính dựa vào dự báo (FbF)"

Từ ngày 13 - 14/04/2022, Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phối hợp với Hội Chữ thập đỏ tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức hội nghị tập huấn “Giới thiệu về quy trình hỗ trợ tài chính dựa vào dự báo (FbF)”. Hoạt động nằm trong khuôn khổ dự án “Hỗ trợ tài chính dựa vào dự báo tại Việt nam, giai đoạn 2” do Hội Chữ thập đỏ Đức viện trợ không hoàn lại.