Hội Chữ thập đỏ tỉnh Thừa Thiên Huế

Địa chỉ: 119 Vạn Xuân, phường Kim Long, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế
Điện thoại: 0234.3823882 - Email: hoictd.hue@gmail.com
Mã số thuế: 3300558721
Số tài khoản: 224866529 - Ngân hàng Á Châu
Trang thông tin điện tử: http://tinhhoictd.thuathienhue.gov.vn
Chịu trách nhiệm chính: Bà Lê Thị Hiền - Chủ tịch tỉnh Hội