Dự án giảm nhẹ rủi ro thảm họa tại vùng có nguy cơ thiên tai cao ở tỉnh Thừa Thiên Huế

Dự án giảm nhẹ rủi ro thảm họa tại vùng có nguy cơ thiên tai cao ở tỉnh Thừa Thiên Huế

1.    Tên dự án: Giảm nhẹ rủi ro thảm họa tại vùng có nguy cơ thiên tai cao ở tỉnh Thừa Thiên Huế, Việt Nam.

2.    Lĩnh vực : giảm nhẹ rủi ro thảm họa

3.    Địa bàn thực hiện: huyện Hương trà (xã Hương Phong và xã hải Dương); huyện Phú vang (xã Phú Hồ và xã Phú Lương); huyện Phú Lộc (xã Lộc Bình và xã Lộc Vĩnh).

4.    Thời gian thực hiện dự án: 16 tháng, từ tháng 09/2010 đến 12/2011.

5.    Cơ quan thực hiện : Hội Chữ thập đỏ Việt Nam/ Hội Chữ thập đỏ tỉnh Thừa Thiên Huế

6.    Nhà tài trợ : Chữ thập đỏ Đức

7.    Tổng kinh phí : 120,003.10 EUR

8.    Mục tiêu dự án: Tăng cường khả năng chống chịu và giảm thiểu tình trạng dễ bị tổn thương của người dân tại các xã địa bàn dự án thông qua việc hỗ trợ các chiến lược phòng ngừa, giảm nhẹ và ứng phó thiên tai.

9.   Đối tượng hưởng lợi trực tiếp: là 16 785 người, bao gồm cả cán bộ và tình nguyện viên Chữ thập đỏ Việt Nam, người dân địa phương, giáo viên và học sinh được lựa chọn sinh sống tại khu vực duyên hải có nguy cơ cao phải hứng chịu các thảm hoạ thiên nhiên và các vấn đề về sức khoẻ:

10. Đối tượng hưởng lợi gián tiếp khoảng 27 099 người, bao gồm giáo viên, học sinh, và cộng đồng dân cư.

11. Các hoạt động chính:
- Tổ chức các Nhóm hành động, tập huấn để các nhóm này có thể huy động người dân tham gia vào các hoạt động giảm nhẹ rủi ro thiên tai và rủi ro do biến đổi khí hậu, tiến hành đánh giá tình trạng dễ bị tổn thương và khả năng (VCA) và Lập bản đồ nguy cơ thảm hoạ, lên kế hoạch hành động, thiết lập hệ thống cảnh báo sớm, và các biện pháp phòng ngừa thảm họa quy mô nhỏ.
- Lựa chọn và tập huấn cho giáo viên và học sinh để có thể truyền đạt các nội dung về nâng cao nhận thức về các hiểm họa, biến đổi khí hậu và giảm nhẹ rủi ro thiên tai tại trường học, và diễn tập sơ cấp cứu ban đầu, huy động lực lượng học sinh và phụ huynh tham gia vào các hoạt động ngoại khóa chuyên đề về giảm nhẹ rủi ro thảm họa.
- Củng cố cơ cấu Quản lý thảm họa (DM) hiện tại ở các cấp huyện, xã, và thôn bản; Tăng cường sự phối hợp và hợp tác giữa người dân, các ban ngành địa phương, và hội chữ thập đỏ Việt Nam ở các cấp tỉnh, huyện, xã.


Tin tức liên quan khác