Hệ thống tổ chức Hội Chữ Thập Đỏ tỉnh Thừa Thiên Huế

Hệ thống tổ chức Hội Chữ Thập Đỏ tỉnh Thừa Thiên Huế

I.Thường trực tỉnh Hội

1. Đ/c Lê Thị Hiền - Chủ tịch                                                                                                                                                                            Di động: 0982637535 - Email: thaohoathaibinh12@gmail.com
2. Đ/c Trần Văn Nhân – Phó Chủ tịch 
Di động: 0911332217 - Email: tranvannhan@gmail.com
3. Đ/c Hoàng Vĩnh Phú– Phó Chủ tịch
Di động: 0905630123 - Email: vinhphu121@gmail.com

II. Văn Phòng:
1.    Chánh văn phòng: Ông Trần Nguyễn Nguyên Thanh
Di động: 090.514.1184 - Email: Thanhgulit@gmail.com
2.    Phó Chánh văn phòng: Bà Nguyễn Thị Thục Anh
Di động: 098.356.0623 - Email: thucanhkt@yahoo.com
Tel: 0234.3823882 - Email: hoictd.hue@gmail.com

III. Ban Công tác xã hội – Chăm sóc sức khỏe
1.    Trưởng ban: Ông Đoàn Quảng Trị
Di động: 091.4019699 - Email: Doanqtri@gmail.com
2.    Phó Ban: Ông Lê Việt Phương
Di động: 091.4194421 - Email: levietphuongrctth@gmail.com
Tel: 0234.3936554 - Email: bancongtacxahoi.hue@gmail.com

CÁC HUYỆN, THỊ, THÀNH HỘI CHỮ THẬP ĐỎ

1. Hội Chữ thập đỏ thành phố Huế
Chủ tịch: Ông Nguyễn Phước
Tel: 0234.3524851 - Email: hoictd@thuathienhue.gov.vn 

2.Hội chữ thập đỏ huyện Phong Điền
Chủ tịch: Nguyễn Đình Ngọc
Tel: 0234.3561222 - Email: ctd_phongdien@gmail.com

3. Hội Chữ thập đỏ huyện Quảng Điền
Chủ tịch: Bà Phan Thị Phương My
Tel: 0234.3554371 - Email: quangdienctd2011@gmail.com

4. Hội Chữ thập đỏ thị xã Hương Trà
Chủ tịch: Ông Nguyễn Ngọc Tuyến
Tel: 0234.3557009 - Email: tuyenctd@yahoo.com.vn

5. Hội Chữ thập đỏ huyện Phú Vang
Chủ tịch: Ông Hồ Nam
Tel: 0234.3869920 - Email: honamvank25@gmail.com

6. Hội Chữ thập đỏ thị xã Hương Thủy
Chủ tịch: Ông Phạm Xuân Hậu
Tel: 0234.3851494 - Email: xuanhau2704@gmail.com

7. Hội Chữ thập đỏ huyện Phú Lộc
Chủ tịch: Ông Đào Công Nông
Tel: 0234.3877576 - Email: huyenhoictdphuloc@gmail.com

8. Hội Chữ thập đỏ huyện Nam Đông
Chủ tịch: Bà Phan Thị Huê
Tel: 0234.3875530 - Email: hoictdnd.hue@gmail.com

9. Hội Chữ thập đỏ huyện A Lưới
Chủ tịch: Ông PơLoong Phương
Tel: 0234.3878423 - Email: hoictdaluoi@gmail.com


Tin tức liên quan khác