Hội Chữ thập đỏ tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức lớp tập huấn “Tiêu chuẩn tối thiểu về bảo vệ, giới và hòa nhập (PGI) trong chương trình khẩn cấp”

Ngày 16/9, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Thừa Thiên Huế đã tổ chức lớp tập huấn “Tiêu chuẩn tối thiểu về bảo vệ, giới và hòa nhập (PGI) trong chương trình khẩn cấp” cho 18 cán bộ Hội Chữ thập đỏ cấp tỉnh, thành phố Huế.

Tại hội nghị, các học viên được phổ biến, bồi dưỡng những kiến thức chủ yếu như: Một số khái niệm liên quan đến Giới; bảo vệ, Giới và Hội nhập là gì? tầm quan trọng của nội dung này; lồng ghép PGI vào chương trình ứng phó khẩn cấp; phương pháp tiếp cận lấy người sống sót làm trung tâm; phương pháp ứng dụng thực tế trong thời gian tới: Lồng ghép PGI vào Lời Kêu gọi khẩn cấp...

Thông qua lớp tập huấn, các cán bộ Hội có thêm những nhận thức đầy đủ về những nguyên tắc xuyên suốt trong khung bảo vệ của phong trào Chữ thập đỏ, những tiêu chuẩn tối thiểu về Bảo vệ, Giới và Hòa nhập trong tình huống khẩn cấp. Từ đó có thể thực hiện các chương trình cứu trợ khẩn cấp đảm bảo sự tiếp cận, sự tham gia hiệu quả của các đối tượng hưởng lợi.

Tường Vi


Tin tức liên quan khác