Hội nghị CNVC cơ quan hội CTĐ Thừa Thiên Huế năm 2022

Chiều ngày 21/01, Hội CTĐ tỉnh đã tổ chức hội nghị cán bộ, công chức, viên chức, người lao động năm 2022. Tham dự Hội nghị có các đồng chí lãnh đạo Hội CTĐ tỉnh và toàn thể cán bộ, viên chức, lao động CĐCS cơ quan tỉnh Hội.

Hội nghị đã nghe báo cáo tổng kết, đánh giá hoạt động của cơ quan tỉnh Hội; báo cáo hoạt động của Công đoàn viên chức năm 2021 và đề ra phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2022.

Hội Năm 2021, cán bộ, công chức, viên chức Hội CTĐ tỉnh đã đoàn kết, năng động, sáng tạo tổ chức các phong trào thi đua để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của cơ quan. Công đoàn đã chủ động phối hợp với thủ trưởng cơ quan tổ chức tốt Hội nghị cán bộ công chức, viên chức; quan tâm, Chỉ đạo Ban Thanh tra Nhân dân trong việc giám sát thực hiện quy chế dân chủ trong đơn vị, quy chế làm việc của cơ quan, quy chế chi tiêu nội bộ. Giám sát việc thực hiện chế độ công tác phí, phép, BHXH, BHYT, tham gia xét nâng lương, nâng lương sớm, đảm bảo dân chủ, khách quan, công khai dân chủ.

Với tinh thần dân chủ, cởi mở và xây dựng, cán bộ, viên chức, người lao động cơ quan đã tích cực tham gia phát biểu, đóng góp ý kiến vào các bảng báo cáo. Cũng tại Hội nghị, đồng chí Trần Văn Nhân, Phó Chủ tịch phụ trách Hội Chữ thập đỏ tỉnh đã thay mặt Đoàn Chủ tịch Hội nghị tiếp thu, trả lời các ý kiến của cán bộ, viên chức, người lao động trong cơ quan tỉnh Hội và thống nhất những nội dung trọng tâm, triển khai thực hiện trong năm 2022 nhằm xây dựng cơ quan tỉnh Hội ngày càng vững mạnh.

Hội nghị đã tặng danh hiệu chiến sỹ thi đua cấp cơ sở cho 2 đồng chí và 12 danh hiệu lao động tiên tiến năm 2021 và cùng đăng kí thi đua năm 2022.

Một số hình ảnh hội nghị:

Tường Vi


Tin tức liên quan khác