? Hội Chữ thập đỏ tỉnh Thừa Thiên Huế

Hội nghị giao ban quý dự án “Mô hình toàn diện nhằm xây dựng cộng đồng an toàn tại Việt Nam” - CMCR

Ngày 24/5, Tại tỉnh Thừa Thiên Huế, Ban Điều hành dự án “Mô hình toàn diện nhằm xây dựng cộng đồng an toàn tại Việt Nam” (CMCR) Trung ương Hội Chữ thập đỏ (CTĐ) Việt Nam đã phối hợp với Ban Điều hành dự án Hội CTĐ tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức Hội nghị Giao ban quý 1 dự án. Tham dự hội nghị có bà Phạm Thị Minh – Quảng lí văn phòng quốc gia Hội CTĐ Mĩ tại Việt Nam; bà Phạm Mỹ Trang – Phó Trưởng Ban Công tác xã hội – Quảng lí thảm họa, Giám đốc Ban điều hành dự án Trung ương Hội CTĐ Việt Nam; ông Trần Văn Nhân – Phó Chủ tịch Hội CTĐ, Giám đốc Ban điều hành dự án Hội CTĐ tỉnh Thừa Thiên Huế; đại diện Ban chỉ Huy PCTT tỉnh cùng các cán bộ Hội CTĐ Mĩ, các thành viên trong Ban Điều hành dự án trung ương, thị xã,phường.

                                                                   

    Dự án CMCR do Cơ quan Hợp tác Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) tài trợ được thực hiện bởi Liên minh các tổ chức gồm có: Hội Chữ thập đỏ Mỹ/Hội Chữ thập đỏ Việt Nam (CTĐ), Tổ chức Cứu trợ Trẻ em, tổ chức Plan International Việt Nam (Plan), tổ chức Catholic Relief Service tại Việt Nam (CRS) và tổ chức quốc tế Người cao tuổi (HelpAge) từ nay đến tháng 9 năm 2023 tại 3 tỉnh Hà Giang, Sơn La và Thừa Thiên Huế. Vốn viện trợ là 2,4 triệu USD nhằm hỗ trợ hơn 57.000 người hưởng lợi và được triển khai tại 16 xã/phường thuộc 7 quận/huyện tại 3 tỉnh trên. Trong đó dự kiến 9.852 người hưởng lợi trực tiếp bao gồm cả nhóm dễ bị tổn thương như trẻ em, phụ nữ, người cao tuổi, người dân tộc thiểu số. Tại tỉnh Thừa Thiên Huế dự án được thực hiện tại các phường Phú Thượng, Hương Vinh thuộc thành phố Huế; phường Thuỷ Châu, Thuỷ Phương thuộc thị xác Hương Thuỷ với tổng vốn hỗ trợ là 4.573.000.000 VNĐ dự kiến hỗ trợ 3.167 người hưởng lợi trực tiếp và 86.000 hưởng lợi gián tiếp.

                                                                  

   Mục tiêu của dự án nhằm tăng cường khả năng chống chịu thiên tai thông qua việc củng cố cơ cấu Quản lý Giảm nhẹ rủi ro thiên tai (CBDRM) và tận dụng các nguồn lực tại cộng đồng, trường học và các bên liên quan.

                                                                 

   Các hoạt động chính của dự án bao gồm: Tập huấn cho các nhóm hỗ trợ kỹ thuật, các giảng viên và các đối tượng liên quan đến dự án về những kỹ năng cần thiết và quy trình xây dựng kế hoạch phòng chống thiên tai tại địa phương; xây dựng bản đồ thiên tai tại các đơn vị thực hiện dự án; tham vấn và hỗ trợ xây dựng kế hoạch phòng chống thiên tai ở các cấp địa phương; tiến hành minh họa các hoạt động thực tiễn như gia cố, chằng chống nhà cửa cho người dân địa phương, diễn tập sa hình và diễn tập khẩn cấp; tiến hành đánh giá và xây dựng các kế hoạch Trường học an toàn.....

                                                                

   Tại hội thảo, đại diện Ban điều hành dự án đã giới thiệu về thông tin chung của dự án và các hoạt động liên quan, hướng dẫn tài chính, lập kế hoạch hoạt động cho các quý tiếp theo. Hội nghị cũng đã dành thời gian để các đại biểu tham dự thảo luận, trao đổi về các kế hoạch hoạt động của dự án trong thời gian tới.

                                                                                                                                                                                                                       TƯỜNG VI

                                                                             

 


Tin tức liên quan khác